HOTLINE

Sản phẩm đồ chơi trẻ em tại HNT Shipping

Hiện tại, Công ty TNHH Thương mại Giao nhận vận tải HNT, chúng tôi có nguồn cung cấp hai sản phẩm đồ chơi trẻ em như sau (hình ảnh đính kèm)

Currently, HNT Logistics Trading Co., Ltd, we have the supplies two kind of children toys as the below (pictures attach):

1/ Xe điện thú nhồi bông / Animal toys bike.

2/ Ca-nô tay quay /Assembly drawing .

Sản phẩm Trung Quốc/ Original: China.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu nhập khẩu hai sản phẩm trên xin liên hệ trực tiếp/ If customers have demand to import, pls contact Mrs Thao Ngan H/P

Hotline 1: +84.28-35154601

Hotline 2: +84.28-35154602.